CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

Machi đã triển khai chương trình với cái đại lý trên cả nc với các dạng ctv, địa lý ủy quyền với mục đích hỗ trợ quảng bá truyền thông và bán hàng

Hiện nay Machi đã triển khai chương trình hợp tác với các đại lý trên toàn quốc dưới hình thức : cộng tác viên, đại lý ủy quyền … nhằm hỗ trợ quảng bá truyền thông và bán hàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách. Xin vui lòng liên hệ hotline: 08.2345.6868 hoặc 08.2345.6688