TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

1. TẦM NHÌN

Machi nỗ lực phấn đấu để trở thành đơn vị dẫn đầu ngành máy móc chế biến gỗ ở thị trường Việt Nam vào năm 2020 và thị trường Đông Nam Á vào năm 2023. Góp phần đưa ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam theo kịp các nước tiên tiến như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga.

Machi tạo ra một môi trường lao động sáng tạo và say mê với mong muốn thúc đẩy những người trẻ. Cùng nhau xây dựng sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội.

2. SỨ MỆNH

Machi sinh ra với sứ mệnh đồng hành. Chúng tôi muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp, cộng đồng những người làm trong ngành chế biến gỗ. Chúng tôi không kinh doanh lợi dụng, không biến mình thành nhân tố cản trở xu hướng phát triển chung của xã hội. Chúng tôi xây dựng văn hóa tiên tiến mới mẻ nhằm thúc đầy tiềm năng của con người.

Machi góp phần thu hẹp khoảng cách công nghệ trong Ngành chế biến gỗ của Việt Nam so với thế giới. Từng bước góp phần đưa ngành chế biến gỗ Việt Nam tiệm cận với thế giới.

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG